0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Radim Pavelka
۳
۱
Jakub Vrabec
Finished
۰۲:۳۰
Lukas Boruvka
۳
۰
Pavel Gireth
Finished
۰۲:۰۰
Marcel Pikous
۳
۱
Miroslav Svedik
Finished
۰۲:۳۰
Jan Sucharda
۳
۱
Patrik Pycha
Finished
۰۳:۰۰
Patrik Pycha
۱
۳
Miroslav Svedik
Finished
۰۶:۳۰
Martin Pavliska
۲
۳
Tomas Kindl
Finished
۰۰:۳۰
Lukas Boruvka
۳
۲
Josef Medek
Finished
۰۰:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Marek Sedlak
Finished
۰۳:۰۰
Miroslav Svedik
۲
۳
Frantisek Just
Finished
۰۳:۳۰
Jakub Vrabec
۰
۳
Julius Lazar
Finished
۰۳:۳۰
Marcel Pikous
۰
۳
Jan Sucharda
Finished
۰۴:۰۰
Radim Pavelka
۱
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۴:۰۰
Frantisek Just
۳
۲
Patrik Pycha
Finished
۰۴:۳۰
Patrik Pycha
۳
۰
Marcel Pikous
Finished
۰۵:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۰
Julius Lazar
Finished
۰۶:۰۰
Julius Lazar
۲
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۷:۰۰
Frantisek Just
۱
۳
Marcel Pikous
Finished
۰۷:۰۰
Pavel Gireth
۰
۳
Lukas Boruvka
Finished
۰۰:۰۰
Josef Medek
۰
۳
Bohumil Duben
Finished
۰۰:۰۰
Tadeas Zika
۰
۰
Martin Pavliska
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Polreich
۲
۳
Jan Knot
Finished
۰۰:۰۰
Jan Knot
۳
۲
Martin Cmunt
Finished
۰۰:۳۰
Bohumil Duben
۰
۳
Miloslav Kotil
Finished
۰۰:۳۰
Josef Grill
۰
۳
Tomas Polreich
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Postelt
۰
۳
Pavel Gireth
Finished
۰۱:۰۰
Roman Hudeczek
۳
۱
Tadeas Zika
Finished
۰۱:۰۰
Karel Hons
۰
۳
Josef Medek
Finished
۰۱:۰۰
Jan Knot
۱
۳
Tomas Polreich
Finished
۰۲:۰۰
Tomas Kindl
۳
۲
Roman Hudeczek
Finished
۰۲:۰۰
Julius Lazar
۳
۲
Marek Sedlak
Finished
۰۴:۳۰
Jakub Vrabec
۰
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۵:۰۰
Miroslav Svedik
۱
۳
Jan Sucharda
Finished
۰۵:۰۰
Marek Sedlak
۲
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۵:۳۰
Jan Sucharda
۳
۱
Frantisek Just
Finished
۰۶:۰۰
Marek Sedlak
۳
۲
Jakub Vrabec
Finished
۰۶:۳۰
  Russia Liga Pro
Roman Zelenskii
۳
۲
Dmitry Bakalin
Finished
۰۱:۰۰
Vladislav Chakhur
۱
۳
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۳:۱۵
Andrey Prokhorov
۳
۱
Vladislav Chakhur
Finished
۰۰:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۲
Alexey Uvarov
Finished
۰۱:۱۵
Alexey Uvarov
۱
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۲:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۰
Andrey Prokhorov
Finished
۰۲:۴۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۲
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۰۰
Sergey Puzyrev
۱
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۱:۴۵
Alexey Vlasov
۱
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۳:۳۰
Vladislav Chakhur
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۴:۱۵
Alexey Uvarov
۲
۳
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۴:۴۵
Pavel Fursov
۳
۲
Sergey Puzyrev
Finished
۰۴:۴۵
Vasiliy Rudenko
۱
۳
Pavel Fursov
Finished
۰۵:۴۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۳
۱
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۰:۱۵
Alexey Vlasov
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۰۰:۲۰
Vasiliy Rudenko
۳
۲
Maksim Surkin
Finished
۰۰:۴۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۲
Alexey Vlasov
Finished
۰۱:۳۰
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۳
۱
Andrey Prokhorov
Finished
۰۱:۴۵
Dmitry Bakalin
۳
۱
Ivanov Alexander
Finished
۰۲:۰۰
Pavel Fursov
۳
۰
Maksim Surkin
Finished
۰۲:۱۵
Roman Zelenskii
۰
۳
Alexey Vlasov
Finished
۰۲:۳۰
Ivanov Alexander
۳
۲
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۳:۰۰
Maksim Surkin
۲
۳
Sergey Puzyrev
Finished
۰۳:۱۵
Vasiliy Rudenko
۳
۲
Pavel Fursov
Finished
۰۳:۴۵
Andrey Prokhorov
۳
۰
Alexey Uvarov
Finished
۰۳:۴۵
Ivanov Alexander
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۰۰
Dmitry Bakalin
۰
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۴:۳۰
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۱
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۵:۴۵
Andrey Doncenko
-
-
Oleg Belugin
بازی شروع نشده است
۰۸:۰۰
Maksim Sorokin
-
-
Aleksandr Merezhko
بازی شروع نشده است
۰۸:۱۵
Danila Andreev
-
-
Mihail Andrusenko
بازی شروع نشده است
۰۸:۱۵
Nikolay Pashkov
-
-
Damir Bedretdinov
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۰
Oleg Butorin
-
-
Konstantin Olshakov
بازی شروع نشده است
۰۸:۴۵
Murzakmatov Ernist
-
-
Mikhail Chernyavskiy
بازی شروع نشده است
۰۸:۴۵
  Europe TT Elite Series
Szymon Radlo
۲
۲
Damian Korczak
inprogress
۰۷:۳۰
Kleszcz Krzesimir
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۱:۱۵
Kleszcz Krzesimir
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۵:۱۵
Petr David
۳
۲
Damian Korczak
Finished
۰۰:۰۰
Linek Adam
۳
۲
Dawid Kotwica
Finished
۰۰:۱۵
Piotr Chodorski
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۱:۰۰
Tomasz Lojtek
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۴۵
Mateusz Misiak
۲
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۳:۰۰
Mateusz Rutkowski
۳
۲
Zochniak Jakub
Finished
۰۴:۱۵
Dawid Poloszczanski
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۵:۳۰
Lukasz Pietraszko
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۰۰
Piotr Chodorski
۳
۱
Mateusz Misiak
Finished
۰۶:۳۰
Dawid Poloszczanski
۰
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۷:۰۰
Adam Dosz
۲
۳
Josef Braun
Finished
۰۰:۳۰
Tomasz Lojtek
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۴۵
Dawid Kotwica
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۴۵
Dawid Poloszczanski
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۰۲:۰۰
Linek Adam
۱
۳
Kleszcz Krzesimir
Finished
۰۲:۱۵
Piotr Chodorski
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۳۰
Dawid Kotwica
۱
۳
Kleszcz Krzesimir
Finished
۰۳:۱۵
Dawid Poloszczanski
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۳:۳۰
Linek Adam
۳
۰
Tomasz Lojtek
Finished
۰۳:۴۵
Lukasz Pietraszko
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۰۴:۰۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۴:۳۰
Dawid Kotwica
۳
۰
Tomasz Lojtek
Finished
۰۴:۴۵
Piotr Chodorski
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۰۵:۰۰
Linek Adam
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۴۵
Piotr Chodorski
-
-
Lukasz Pietraszko
بازی شروع نشده است
۰۸:۰۰
Mateusz Misiak
-
-
Damian Korczak
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۰
  World TT-CUP
Marek Kulisek
۲
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۰۰:۲۰
Filip Cernota
۳
۰
Martin Stusek
Finished
۰۰:۲۵
Jonas Kulveit
۲
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۰۰:۵۰
Tomas Malek
۲
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۰:۵۵
Brozek Michal
۳
۱
Marek Kulisek
Finished
۰۱:۲۰
Filip Cernota
۳
۲
Tomas Vorisek
Finished
۰۱:۲۵
Martin Stusek
۰
۳
Tomas Malek
Finished
۰۱:۵۵
Brozek Michal
۲
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۰۲:۲۰
Filip Cernota
۳
۲
Tomas Vorisek
Finished
۰۲:۵۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید