0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Online Live League
Scott Williams
۴
۳
Peter Burgoyne
Finished
۰۱:۳۵
Gian van Veen
۴
۱
Ryan Furness
Finished
۰۱:۵۰
Shaun Griffiths
۲
۴
Scott Williams
Finished
۰۲:۱۰
Peter Burgoyne
۱
۴
Gian van Veen
Finished
۰۲:۲۵
Ryan Furness
۴
۱
Shaun Griffiths
Finished
۰۲:۵۰
Scott Williams
۴
۳
Gian van Veen
Finished
۰۳:۱۰
Peter Burgoyne
۲
۴
Ryan Furness
Finished
۰۳:۲۰
Gian van Veen
۴
۰
Shaun Griffiths
Finished
۰۳:۵۰
Ryan Furness
۱
۴
Scott Williams
Finished
۰۴:۰۵
Shaun Griffiths
۲
۴
Peter Burgoyne
Finished
۰۴:۲۵
Arjan Konterman
-
-
Joshua Richardson
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Owen Roelofs
-
-
Danny van Trijp
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۵
Danny van Trijp
-
-
Arjan Konterman
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Owen Roelofs
-
-
David Wawrezski
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۵
Arjan Konterman
-
-
Owen Roelofs
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
David Wawrezski
-
-
Joshua Richardson
بازی شروع نشده است
۱۵:۲۰
Danny van Trijp
-
-
David Wawrezski
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۵
Owen Roelofs
-
-
Joshua Richardson
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۰
David Wawrezski
-
-
Arjan Konterman
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Joshua Richardson
-
-
Danny van Trijp
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید