0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K22 3x3
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۸
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۲
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۰
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۷
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۹
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۷
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۳
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۹
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۱۳
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۴
۱۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۷
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۹
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۴
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۲
۱۰
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۵
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۶
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۳
۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۲
۱۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
inprogress
۰۶:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۰
۸
Golden State Warriors 2K22 3x3
inprogress
۰۷:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۰
۱
LA Lakers 2K22 3x3
inprogress
۰۷:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
-
-
LA Clippers 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۰۷:۲۵
  World E-Basketball H2H GG League - 4x5mins
Los Angeles Clippers (PLANKAVELLI)
۶۳
۷۱
Milwaukee Bucks (LANES)
Finished
۰۰:۰۰
Los Angeles Lakers (AM)
۵۸
۴۷
Brooklyn Nets (GRANDMASTER)
Finished
۰۰:۳۰
Philadelphia 76ers (SHINIGAMI)
۷۳
۶۷
Brooklyn Nets (GRANDMASTER)
Finished
۰۰:۰۲
Brooklyn Nets (ISSE)
۵۵
۳۵
Philadelphia 76ers (KSOO)
Finished
۰۰:۳۰
Phoenix Suns (ENIGMA)
۵۷
۵۵
Milwaukee Bucks (LANES)
Finished
۰۰:۴۴
Philadelphia 76ers (KSOO)
۶۹
۵۲
Golden State Warriors (HARLEM)
Finished
۰۰:۵۴
Philadelphia 76ers (SHINIGAMI)
۴۹
۶۳
Golden State Warriors (DEANO)
Finished
۰۱:۰۰
Los Angeles Clippers (PLANKAVELLI)
۵۲
۵۷
Boston Celtics (ACTIVE PG)
Finished
۰۱:۰۰
Los Angeles Lakers (KOBRA)
۵۳
۵۲
Golden State Warriors (HARLEM)
Finished
۰۱:۲۶
Philadelphia 76ers (SHINIGAMI)
۵۴
۷۳
Los Angeles Lakers (AM)
Finished
۰۱:۳۸
Los Angeles Clippers (PLANKAVELLI)
۶۸
۵۸
Phoenix Suns (ENIGMA)
Finished
۰۱:۴۸
Los Angeles Lakers (KOBRA)
۴۱
۳۷
Brooklyn Nets (ISSE)
Finished
۰۱:۵۸
Golden State Warriors (DEANO)
۵۸
۶۷
Los Angeles Lakers (AM)
Finished
۰۲:۱۰
Philadelphia 76ers (KSOO)
۵۵
۶۶
Brooklyn Nets (ISSE)
Finished
۰۲:۳۰
Milwaukee Bucks (LANES)
۶۸
۷۶
Boston Celtics (ACTIVE PG)
Finished
۰۲:۳۰
Brooklyn Nets (GRANDMASTER)
۷۸
۴۱
Philadelphia 76ers (SHINIGAMI)
Finished
۰۲:۴۲
Boston Celtics (ACTIVE PG)
۵۹
۵۲
Phoenix Suns (ENIGMA)
Finished
۰۲:۵۲
Brooklyn Nets (GRANDMASTER)
۵۸
۶۶
Los Angeles Lakers (AM)
Finished
۰۳:۰۰
Philadelphia 76ers (KSOO)
۵۶
۴۵
Los Angeles Lakers (KOBRA)
Finished
۰۳:۰۰
Milwaukee Bucks (LANES)
۸۰
۶۷
Los Angeles Clippers (PLANKAVELLI)
Finished
۰۳:۲۴
Golden State Warriors (HARLEM)
۵۶
۷۸
Brooklyn Nets (ISSE)
Finished
۰۳:۳۴
Golden State Warriors (DEANO)
۷۰
۴۹
Philadelphia 76ers (SHINIGAMI)
Finished
۰۳:۴۶
Brooklyn Nets (ISSE)
۶۴
۵۷
Golden State Warriors (HARLEM)
Finished
۰۴:۰۶
Boston Celtics (GRANDMASTER)
۵۳
۶۳
Los Angeles Clippers (Deano)
Finished
۰۴:۱۸
Philadelphia 76ers (ENIGMA)
۷۵
۸۸
Brooklyn Nets (ACTIVE PG)
Finished
۰۴:۳۰
Milwaukee Bucks (KOBRA)
۴۶
۴۷
LA Clippers (KSOO)
Finished
۰۴:۳۰
LA Clippers (KSOO)
۴۹
۴۳
Boston Celtics (HARLEM)
Finished
۰۵:۱۰
Los Angeles Clippers (Deano)
۵۸
۶۰
Boston Celtics (GRANDMASTER)
Finished
۰۵:۲۲
Phoenix Suns (ISSE)
۵۹
۵۵
Boston Celtics (HARLEM)
Finished
۰۵:۳۰
Milwaukee Bucks (AM)
۵۱
۴۹
Los Angeles Clippers (Deano)
Finished
۰۵:۵۴
Golden State Warriors (PLANKAVELLI)
۹۲
۶۷
Brooklyn Nets (ACTIVE PG)
Finished
۰۶:۰۴
Phoenix Suns (ISSE)
۶۴
۵۱
Milwaukee Bucks (KOBRA)
Finished
۰۶:۱۴
Golden State Warriors (PLANKAVELLI)
۶۱
۵۹
Philadelphia 76ers (ENIGMA)
Finished
۰۶:۳۶
LA Clippers (KSOO)
۴۶
۵۴
Milwaukee Bucks (KOBRA)
inprogress
۰۶:۴۶
Milwaukee Bucks (AM)
۵۱
۴۵
Boston Celtics (GRANDMASTER)
inprogress
۰۷:۰۰
Brooklyn Nets (ACTIVE PG)
۲۶
۲۰
Philadelphia 76ers (ENIGMA)
inprogress
۰۷:۰۸
  World NBA 2K22 Cyber Championship
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۳۳
۱۴۱
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۱:۰۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۰۹
۹۵
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۲:۲۳
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۷
۱۰۵
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۱:۰۰
Houston Rockets (Cyber)
۱۳۴
۱۲۷
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۰۱:۰۲
Phoenix Suns (Cyber)
۱۱۱
۱۲۷
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۲:۲۳
Miami Heat (Cyber)
۱۳۴
۱۲۳
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۳:۴۵
Boston Celtics (Cyber)
۱۴۵
۱۳۳
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۵:۱۸
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۲۰
۸۴
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۵:۱۸
Los Angeles Lakers (Cyber)
۵۹
۶۹
Atlanta Hawks (Cyber)
inprogress
۰۶:۴۲
Golden State Warriors (Cyber)
۷۹
۶۴
Utah Jazz (Cyber)
inprogress
۰۶:۴۲
  World NBA 2K22 Cyber League
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۲۹
۱۲۱
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۰:۱۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۰۲
۱۳۶
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۱:۳۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۱۳
۱۲۳
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۰:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۹۴
۱۳۶
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۲:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۶
۱۱۱
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۰۲:۵۰
Indiana Pacers (Cyber)
۹۱
۱۰۸
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۳:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۳۳
۱۲۴
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۴:۱۰
Miami Heat (Cyber)
۱۲۹
۱۲۲
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۴:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۱۲
۱۰۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۵:۳۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۰۰
۱۰۸
Utah Jazz (Cyber)
inprogress
۰۶:۱۰
Charlotte Hornets (Cyber)
۳۷
۵۲
Boston Celtics (Cyber)
inprogress
۰۶:۵۰
  World NBA 2K20 Cyber League
Denver Nuggets (Cyber)
۷۲
۵۹
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۰:۱۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۰
۶۰
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۱:۴۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۹
۷۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۷
۷۵
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۰:۳۷
Sacramento Kings (Cyber)
۸۱
۶۹
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۶۹
۸۰
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
New York Knicks (Cyber)
۶۳
۸۵
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۲:۴۷
Phoenix Suns (Cyber)
۷۱
۶۳
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۹
۷۰
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۳:۲۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۸۱
۷۴
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Phoenix Suns (Cyber)
۸۲
۸۵
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۴:۴۷
New York Knicks (Cyber)
۷۷
۸۷
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۵:۲۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۸
۶۷
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۳
۶۶
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۶:۱۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۴۶
۶۲
Orlando Magic (Cyber)
inprogress
۰۶:۳۷
Golden State Warriors (Cyber)
۲۹
۳۵
Los Angeles Clippers (Cyber)
inprogress
۰۶:۵۷
  World NBA 2K21 1x1
James Harden
۱۳
۱۵
Kobe Bryant
Finished
۰۲:۵۰
Russell Westbrook
۹
۱۲
Tracy McGrady
Finished
۰۰:۰۰
Bradley Beal
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۱۰
Damian Lillard
۹
۱۲
Michael Jordan
Finished
۰۰:۲۰
LeBron James
۱۱
۶
Kawhi Leonard
Finished
۰۰:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۹
James Harden
Finished
۰۰:۴۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۵۰
Tracy McGrady
۱۰
۱۲
Michael Jordan
Finished
۰۱:۰۰
Damian Lillard
۳
۱۲
Kawhi Leonard
Finished
۰۱:۱۰
James Harden
۱۱
۱۳
Luka Doncic
Finished
۰۱:۲۰
Russell Westbrook
۱۲
۱۵
Bradley Beal
Finished
۰۱:۳۰
LeBron James
۱۱
۸
Michael Jordan
Finished
۰۱:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۰۱:۵۰
Tracy McGrady
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۲:۰۰
Kobe Bryant
۱۳
۱۰
James Harden
Finished
۰۲:۱۰
Michael Jordan
۱۵
۱۳
Bradley Beal
Finished
۰۲:۲۰
LeBron James
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۳۰
Tracy McGrady
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۲:۴۰
Damian Lillard
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۳:۰۰
Russell Westbrook
۱
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۳:۱۰
Tracy McGrady
۱
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۲۰
Bradley Beal
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۳۰
Luka Doncic
۹
۱۱
James Harden
Finished
۰۳:۴۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۳:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۰۴:۰۰
LeBron James
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۰۴:۱۰
Kobe Bryant
۱۳
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۲۰
Damian Lillard
۹
۱۱
James Harden
Finished
۰۴:۳۰
Kawhi Leonard
۱۰
۱۲
Michael Jordan
Finished
۰۴:۴۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۰۴:۵۰
Kobe Bryant
۱۴
۱۲
Luka Doncic
Finished
۰۵:۰۰
James Harden
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۵:۱۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۵:۲۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۵:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۹
Russell Westbrook
Finished
۰۵:۴۰
James Harden
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۵:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۰۶:۰۰
Michael Jordan
۱۲
۱۰
Kawhi Leonard
Finished
۰۶:۱۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۶:۲۰
LeBron James
۱۱
۳
James Harden
Finished
۰۶:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۴۰
Kawhi Leonard
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۶:۵۰
Luka Doncic
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۰۰
Bradley Beal
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۷:۱۰
Damian Lillard
-
-
Tracy McGrady
بازی شروع نشده است
۰۷:۲۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید